Sökning

ÖTA 1 Insamling av sågverkstraditioner i Österbotten (1910-1961)

Samling

Frågelistsvar, bandade intervjuer, fotografier från 1960-61 och reprofotografier av äldre fotografier. Minnen från arbete vid Kronvik såg i Sundom och Bobergs såg i Skaftung, Sideby. Samlingen innehåller även minnen från arbete på Ekros lådfabrik i Jakobstad.

Frågelistsvaren är fritt tillgängliga i forskarsalen, svararna anonymiseras vid användning.

Materialet använts i Sundom sockens historia.

Personer
Signum
ÖTA 1
Ämnen
Samlingens omfattning
0,15 hyllmeter
17 ljudband
18 digitala objekt
301 fotografier
4 arkivenheter
680 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1910-1961

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.