ÖTA 103 Skrif-bok för A. Asplund 1890

Samling
"Skrif-bok för A. Asplund 1890". "Kärleks-katekes eller Underrättelser om huru Flickor och Gossar skola förhålla sig mot hvarandra". Alex. Pettersson. 1890. Handskriven bok, 102 s. text. Innehåller åtta kärleksbudord med förklaringar, frågelekar, psalm, visor.
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
102 sidor
Språk
svenska
finska
Signum ÖTA 103
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 1890