Sökning

ÖTA 106 Kopiesamling - emigrantminnen (1902-1906)

Samling
Kopior av nedtecknade släktberättelser. Anteckningar efter Michael Hoglund (1873-1944), USA. Nedtecknad historia om släkten Simon Jåfs, Tuckor, Vörå. Sammanställning Michael Hoglund. Nedtecknad levnadshistoria om och av Alfred Höglund (1881-1954). Minnen från USA och Syd-Afrika. Släktutredning (Jåfs, Hägg), Vörå.
Samlingens omfattning
0,03 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum ÖTA 106
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1902-1906

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.