Sökning

ÖTA 111 Österbottnisk lokalhistoria. Varia. (1841-2004)

Samling
Texter och material efter olika arkivbildare och inlämnare.111:1 Artikel om "Färgeriet i Träskböle" (1997).111:2 Anteckningar om "Fårskötsel i Vasa skärgård, Svedjehamnen, Björköby" (1997. ).111:3 ”Sofi & Sofi eller meditation över ett 100 år gammalt ’nyårskort’”.111:4 Annotationskalendrar efter provinisalläkare i Gamlakarleby 1889-1931.111:5 Alexander G. Stolpe: Sjömanspass och minnesanteckningar från 1917–1918.111:6 Fotografier från Eel Valley Lumber Co., Kalifornien 1912, fotograf Schuyler Ulysses Bunnell.111:7 Korsholms kreaturförsäkringsförening: Besiktningsprotokollbok över utbetalda ersättningar 1917-1928. Enstaka veterinärsintyg 1939-1940, enstaka inskrivningsformulär 1928-1938. 40-årsberättelse, Vasa 1942.111:8 Böle byvägs styrelse. Uträkning av vägskiften för vägintressenter, protokoll från verkställd syn, resolutioner från Wasa Länstyrelse, kostnadsförslag för underhåll, ansökan för statsunderstöd, protokoll från sammanträden. 1931–1940.111:9 Ateljéfotografi av bondbröllop, bröllopsgäster, spelmän, från Söderudden.111:10 Fotografier från Kristliga folkhögskolan i Nykarleby, gruppbilder 1920-22.111:11 Handlingar inlämnade av Per Byman, Lomby, Vörå. Fotoalbum, protokoll-kladdbok för Fylgia i Vasa. 111:12 Intervju.111:13 Älgskyttarnas Jul. Organ för Coccoliter i Fjärrkarelsen. Årgång 2. 1942.111:14 Kassabok för Rikssvenska Föreningen Svea i Wasa. 1919–1933, enstaka dokument.111:15 Fårklippning i Oravais 1954. Fotografier och bilaga.111:16 Fotografi av "kommungubbar".111:17 Inbjudan till vigselandakt 1894.111:18 Matsedel frrån restaurang Kapellet (Kappeli), Helsingfors, 1945.111:19 Klimpsoppa på Kimovis. Recept.111:20 Handskrift av Irene Lolax, Korsholm, 1899.111:21 Postkort, The New Manhattan Brigde, New York.111:22 Visitkort. Fotografier 12 st.111:23 Reprofotografier.111:24 Varia från Oravais. Hågkomster från Oravais fabrik.111:25 Malax folkskola. Kopior av protokoll, kontrakt, räkenskapshandlingar.111:26 Handlingar inlämnade av Ralf Hammarström, Vasa. Handlingar rörande Kommunala Sjukhuset i Vasa, Vikinga Sjöbad, Wasa Teater m.m. 1888-1930.111:27 Militära postkort och fotografier från 1918. Två digitala och fyra i original.111:28 Kvarnar i Österbotten. Tre reprofotografier. 1922-1924.111:29 Fotografier med Oravais-anknytning. 24 stycken, 1911, 1919-1920, odaterade.111:30 Handlingar efter Anna Ahlbäck. Dokument 204 s., 1 fotografi.111:31 Litet fotoalbum från Vörå, 23 fotografier.111:32 Fotografier. 31 st.111:33 Handlingar rörande Matts Gers alias Matts Norrberg
Samlingens omfattning
0,2 hyllmeter
1 ljudband
128 fotografier
318 sidor
41 digitala objekt
7 arkivenheter
Språk
svenska
Signum ÖTA 111
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1841-2004

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.