Sökning

ÖTA 114 Översikt av krigsläget 1939 (1939-1940)

Samling
Handskrivet häfte med anteckningar under rubriken "Översikt av krigsläget 1939". Antecknade krigshändelser 30.11.1939-3.3.1940, listor över stupade och begravna från olika byar i Närpes. Har tillhört Anni Acktman, Gottböle, Närpes.
Samlingens omfattning
0,025 hyllmeter
1 arkivenheter
94 sidor
Språk
svenska
Signum ÖTA 114
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1939-1940

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.