Sökning

ÖTA 118 Anteckningshäfte "Befrielsekriget 1918" (1998)

Samling
Kopia av anteckningshäfte "Befrielsekriget 1918". Köpt i Tammerfors 1918 av Hjalmar Gripström, Kronoby. Anteckningar från 11 februari till 6 april 1918 om "Kronoby Arteleristernas vistande och färd i kriget."
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
22 sidor
Språk
svenska
Signum ÖTA 118
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1998

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.