Sökning

ÖTA 118 Anteckningshäfte "Befrielsekriget 1918" (1998)

Samling

Kopia av anteckningshäfte "Befrielsekriget 1918". Köpt i Tammerfors 1918 av Hjalmar Gripström, Kronoby. Anteckningar från 11 februari till 6 april 1918 om "Kronoby Arteleristernas vistande och färd i kriget."

Materialtyp
Samling
Personer
Signum
ÖTA 118
Ämnen
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
22 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1998