Sökning

ÖTA 12 William Häggs arkiv (1746-2001)

Arkiv
12 A Fotosamling för boken "Österbotten – hembygd, svenskbygd" (Hägg 1965), fotograf Kurt Björklund.12 B Material donerat av Wiliam Hägg. Manuskript och material till sommarteaterpjäser.12 C Insamlat material till "Österbotten – hembygd, svenskbygd", texter och tidningsurklipp.12 D Manuskript och material till sommarteaterpjäser, utkast till "Österbotten – hembygd, svenskbygd", dagbokskalendrar med anteckningar, material om Finlands svenska nykterhetsförbund och andra nykterhetsföreningar.

Dokumenten från 1700-talet är digitaliserade.

Hägg, William 1965: Österbotten. Hembygd. Svenskbygd. Jakobstad.
Samlingens omfattning
1 kartor
1,5 hyllmeter
27 arkivenheter
726 fotografier
731 digitala objekt
Språk
svenska
Signum ÖTA 12
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1746-2001

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.