Underhållsarbete kan orsaka dröjsmål i vår tjänst 13.4.2021 kl. 13–15.

Sökning

ÖTA 134 Millennium 2000

Samling
Insamlingprojekt om millennieskiftet, upprop i österbottniska dagstidningar 3-8.1.2000. Svar på uppropet och elevuppsatser från Kronoby högstadium och från Forsby skola i Pedersöre.
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum ÖTA 134
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 2000

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.