Sökning

ÖTA 150 Idolsamling, sångböcker, filmstjärnehäften (1919-1969)

Samling
Två idol-/filmstjärnehäften och fem sånghäften från Kimo, Oravais.Album med upplimmade idolfotografier, tidningsurklipp ur Fickjournalen, Bildjournalen, från 1960-talet. Filmstjärnehäfte med upplimmade idolbilder, urklipp, från 1960-talet. Fyra sånghäften med avskrivna sångtexter och urklipp, svenska och engelska schlagers, från 1960-talet.Häfte med vistexter, dikter, matrecept och minnesverser, från 1919-1920.
Samlingens omfattning
0,08 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum ÖTA 150
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1919-1969

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.