Underhållsarbete kan orsaka dröjsmål i vår tjänst 13.4.2021 kl. 13–15.

Sökning

ÖTA 151 Holger och Birgit Nabbs arkiv (2001)

Arkiv
Personhandlingar, pass, skolbetyg, skolarbetsböcker, anteckningshäften, läkarintyg, konfirmationsbevis, hedersmedalj, diverse intyg. Protokoll, medlemsintyg för radioamatör, legitimationshandlingar, fotografier.
Samlingens omfattning
0,16 hyllmeter
2 fotografier
364 sidor
4 arkivenheter
Språk
svenska
Signum ÖTA 151
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 2001

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.