Underhållsarbete kan orsaka dröjsmål i vår tjänst 13.4.2021 kl. 13–15.

Sökning

ÖTA 156 Besvärsaktion mot ändring av stadsplanen (1967-1985)

Samling
Besvärsaktion mot ändring av stadsplanen i Brändö. Dokument och urklipp.
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
129 sidor
Språk
svenska
Signum ÖTA 156
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1967-1985

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.