ÖTA 168 Stella Polaris (2001-2002)

Samling
Kopior av tal som hölls vid invigning av minnesmärket över operation Stella Polaris i Nämpnäs 2001, artiklar, urklipp, pressmeddelande, tackkort, informationstavlans text och skrivelse till stadsstyrelsen.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
22 sidor
Språk
svenska
Signum ÖTA 168
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 2001-2002