Sökning

ÖTA 171 Krigsänkor och deras barn 1939-1944 (1998-2001)

Samling

Insamlat material om krigsänkor och deras barn 1939-1944. Intervjuer, brev, kopior av artiklar, fotografier, dödsannonser.

Westerholm, Elsa 2001: I sorgens och saknadens tid. Våra krigsänkor berättar. Sahlgren.

Materialtyp
Samling
Personer
Signum
ÖTA 171
Ämnen
Samlingens omfattning
0,03 hyllmeter
1 arkivenheter
17 fotografier
29 ljudband
30 digitala objekt
64 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1998-2001