Sökning

ÖTA 180 Brev från 1899

Samling
Kopia av brev till en emigrant i Amerika 1899. Återsänt till Finland 1949 som 50-årsgåva.
Samlingens omfattning
0,025 hyllmeter
1 arkivenheter
1 digitala objekt
1 sidor
Språk
svenska
Signum ÖTA 180
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1899

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.