Sökning

ÖTA 180 Brev från 1899

Samling

Kopia av brev till en emigrant i Amerika 1899. Återsänt till Finland 1949 som 50-årsgåva.

Materialtyp
Samling
Personer
Signum
ÖTA 180
Ämnen
Samlingens omfattning
0,025 hyllmeter
1 arkivenheter
1 digitala objekt
1 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1899