Sökning

ÖTA 197 Släkten Sandman - Odenwalls släktarkiv (1869-1978)

Arkiv
Brev, postkort, personhandlingar, anteckningar och koncept, fotografier, fotoalbum och tidningurklipp efter fabriksföreståndare Nils Arvid Sandman med familj. Fotografier av bl.a. sjuksköterskor och sjukhusinteriörer, Wasa bomullsmanufaktur, Lapplandsresa, fartyg, skeppsinteriörer, resebilder 1920-talet, lantbruksutställning 1929, familjebilder, skolgång, fastlagsutfärd, abiturienter, studietid, hushållskurs i Kronoby, porträtt 1880-1960-talet.
Samlingens omfattning
1,06 hyllmeter
1360 fotografier
19 arkivenheter
364 digitala objekt
Språk
svenska
norska
Signum ÖTA 197
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1869-1978