Sökning

ÖTA 203 Gamla Wasa hembygdsgrupp (1987-1997)

Samling
Material från Gamla Wasa hembygdsgrupps forskning. Reprofotograferade Vasavyer på vykort från åren 1902-40. Tidningsurklipp och kopior av arkivmaterial ordnade tematiskt. Kartkopior i ramar, kartornas original från 1652-1925. Kopior av kartor och av artiklar som gäller olika teman i Vasas historia.
Samlingens omfattning
0,35 hyllmeter
14 arkivenheter
24 fotografier
Språk
svenska
Signum ÖTA 203
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1987-1997

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.