Sökning

ÖTA 211 Familjen Jern (Syring) – Järf – Sparfs (Sparvs) arkiv (1890-1955)

Arkiv
Fotoalbum och enskilda fotografier, betyg, intyg och diplom, meritförteckningar, anteckningsböcker, minnesbok, enskilda kort, begravningsinbjudningar och begravningstelegram efter Elin Sparv. Arkivets innehåll följer fyra generationer i kvinnoled i familjen Jern (Syring) – Järf – Sparf (Sparv) från Gerby.
Samlingens omfattning
1,22 hyllmeter
15 arkivenheter
3 digitala objekt
531 fotografier
Språk
svenska
Signum ÖTA 211
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1890-1955