Sökning

ÖTA 229 Fotografier (1872)

Samling
Diverse fotografier av olika ursprung. Bland annat körkort för själfgående åkdon från Närpes 1915.
Samlingens omfattning
0,025 hyllmeter
1 arkivenheter
1 digitala objekt
13 fotografier
Språk
svenska
Signum ÖTA 229
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1872

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.