ÖTA 254 Villaavslutning och venetiansk afton 2010. Webbenkät. (2011-2014)

Samling
Webbenkät om hur man firar villaavslutning eller venetiansk afton i Österbotten 2010. Inkomna svar, urklipp, fotografier, korrespondens. Sammanfattning av svar, rapport. Kompletteringar med fotografier från villaavslutningar också andra år.

Frågelistsvaren är fritt tillgängliga i forskarsalen, svararna anonymiseras vid använding.
Samlingens omfattning
0,03 hyllmeter
1 arkivenheter
42 fotografier
51 digitala objekt
80 sidor
Språk
svenska
Signum ÖTA 254
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.