Sökning

ÖTA 254 Villaavslutning och venetiansk afton 2010. Webbenkät. (2011-2014)

Samling
Webbenkät om hur man firar villaavslutning eller venetiansk afton i Österbotten 2010. Inkomna svar, urklipp, fotografier, korrespondens. Sammanfattning av svar, rapport. Kompletteringar med fotografier från villaavslutningar också andra år.

Frågelistsvaren är fritt tillgängliga i forskarsalen, svararna anonymiseras vid använding.
Kontext
Arkivbildare
Villaavslutning och venetiansk afton 2010. Webbenkät.
Personer
Signum
ÖTA 254
Ämnen
Samlingens omfattning
0,03 hyllmeter
1 arkivenheter
103 digitala objekt
42 fotografier
80 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
2011-2014

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.