Sökning

ÖTA 259 Fotosamling från Dagsmark (1900-1930)

Samling

Glasnegativ, plastnegativ från 1900-talets första decennier.

Personer
Signum
ÖTA 259
Ämnen
Samlingens omfattning
0,21 hyllmeter
2 arkivenheter
286 digitala objekt
295 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1900-1930