ÖTA 259 Fotosamling från Dagsmark (1900-1930)

Samling
Glasnegativ, plastnegativ från 1900-talets första decennier.
Samlingens omfattning
0,21 hyllmeter
2 arkivenheter
286 digitala objekt
295 fotografier
Språk
svenska
Signum ÖTA 259
Personer
Ämnen
Innehåll/delar 6 poster
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V