ÖTA 270 Hembygdsforskargruppen i Gerby-Vestervik (1983-1993)

Samling
Material insamlat av hembygdsforskargruppen i Gerby-Vestervik 1983-1993. Reprofotografier från Västervik ca 1900-1950, negativ och förstoringar med beskrivning. Reprofotograferade skolfotografier 1908-1968, positiv och negativ, ordnade och identifierade. Fotografier från gruppens verksamhet. Manuskript och material för publikationerna Gerby-Vestervik i gången tid I-III (1985-1992). Förslag till gatunamn vid utbyggnaden av Nya Gerby och Nya Vestervik. Material rörande fornlämningar. Kartor, både original och kopior. Tidningsurklipp och tryckalster.

Skinnar, Leif (red.) 1985: Gerby-Vestervik i gången tid 1. [Vasa].Skinnar, Leif (red.) 1987: Gerby-Vestervik i gången tid 2. [Vasa].Skinnar, Leif (red.) 1992: Gerby-Vestervik i gången tid 3. [Vasa].
Samlingens omfattning
0,55 hyllmeter
11 arkivenheter
174 digitala objekt
420 fotografier
63 kartor
Språk
svenska
Signum ÖTA 270
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.