Sökning

ÖTA 272 Minnen från Ritz. Webbenkät. (2012)

Samling
Webbfrågelista för att samla minnen från biografen Ritz och verksamheten vid Kulturskafferiet Ritz. Samarbete med föreningen Skafferiet inför jubileumsevenemang Ritz 60 år.

Frågelistsvaren är fritt tillgängliga i forskarsalen, svararna anonymiseras vid använding.
Kontext
Arkivbildare
Minnen från Ritz. Webbenkät.
Personer
Signum
ÖTA 272
Ämnen
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
5 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
2012

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.