ÖTA 272 Minnen från Ritz. Webbenkät. (2012)

Samling
Webbfrågelista för att samla minnen från biografen Ritz och verksamheten vid Kulturskafferiet Ritz. Samarbete med föreningen Skafferiet inför jubileumsevenemang Ritz 60 år.

Frågelistsvaren är fritt tillgängliga i forskarsalen, svararna anonymiseras vid använding.
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
5 sidor
Språk
svenska
Signum ÖTA 272
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.