Sökning

ÖTA 278 Frithiof Sandells arkiv (1891-1995)

Arkiv
Personliga handlingar, brev, anteckningar, dokument och fotografier.
Samlingens omfattning
0,2 hyllmeter
16 digitala objekt
482 sidor
6 arkivenheter
77 fotografier
Språk
svenska
finska
tyska
Signum ÖTA 278
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1891-1995

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.