Sökning

ÖTA 278 Frithiof Sandells arkiv‎ (1891–1995)

Arkiv

Personliga handlingar, brev, anteckningar, dokument och fotografier.

Kontext
Arkivbildare
Frithiof Sandell
Materialtyp
Arkiv
Signum
ÖTA 278 (Unik identifiering)
ÖTA 278 (Gammal teknisk)
Aktör för ämne
Astrid Sandell
Herman Sandell
Anna-Sofia Sandell
Ämnen
Datum
1891–1995
2012
Andra titlar
Frithiof Sandells arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.2 hm
Förvaringsenheter 6.0
Fotografier 77.0
Sidor 482.0
Tidningsurklipp 10.0
Språk
svenska
finska
tyska
Sökhjälp
Placering
Vasa, Magasin V
Relaterade platser
Vasa, Vasa, Österbotten, Finland

Frithiof Sandells arkiv‎ (1891–1995) ÖTA 278

Visa hel samlingen