Sökning

ÖTA 278 Frithiof Sandells arkiv (1891-1995)

Arkiv

Personliga handlingar, brev, anteckningar, dokument och fotografier.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
ÖTA 278
Ämnen
Samlingens omfattning
0,2 hyllmeter
16 digitala objekt
482 sidor
6 arkivenheter
77 fotografier
Språk
svenska
finska
tyska
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1891-1995

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.