ÖTA 279 Människor och gårdar i Gerby

Arkivsamling
Minnesskildring av gårdar och invånare i Gerby, Korsholm på 1920- och 1930-talet, ”Såsom jag minns människor och gårdar i min barndom på 1920- och början av 30-talet”. Svartvita kopior av flygfotografier (A3) med numrerade gårdar utmärkta på fotografierna och i texten.Avskrift av text från Vasa Posten 1923: ”Andelsrörelsen i Gerby”.
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
16 sidor
OrganisationSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventarienummer
ÖTA 279
SignumÖTA 279
Personer
Ämnen
Användarrättigheterfri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Handelsesplanaden