Sökning

ÖTA 28 Oskar Forsströms arkiv‎ (1777–1984)

Arkiv

Sytningskontrakt, dagböcker, fotografier, emigrantbrev, skyddskårshandlingar, mattillredningshäfte, brev från Oskar Forsströms tid som elev i Vörå Krigsskola 1918, krigsbrev från 1939-44, senare korrespondens och texter om ärenden med anknytning till kriget 1918.
Afskrivningsbok, som tillhört Olivia Jeppe, häftet har senare använts som mattillagningshäfte med recept.
Släktutredningar kring släkterna Jeppe, Mangs, Forsström, Jeppe hemman i Pjelax.
Dagböcker, kalendrar och almanackor med anteckningar 1907-1984.
Vaxdukshäfte med anteckningar om dagsverken, inkomster, utgifter, efter Anders Henrik Jeppe.

Ett brev från år 1777 är digitaliserat, se öta 28 dokument 1777.

Kontext
Arkivbildare
Oskar Forsström
Materialtyp
Arkiv
Signum
ÖTA 28 (Unik identifiering)
ÖTA 28 (Gammal teknisk)
Aktör för ämne
Olivia Jeppe
Charles Jeppe
Kaisa Forsström
Samuel Olofsson Forsström
Karl Oskar Jeppe
Christina Margareta Samuelsdotter Ihrstadius
Ämnen
Datum
1777–1984
1985
Andra titlar
Oskar Forsströms arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.32 hm
Förvaringsenheter 8.0
Fotografier 55.0
Sidor 513.0
Tidningsurklipp 11.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Vasa, Magasin V
Relaterade platser
Pjelax, Närpes, Österbotten, Finland
Vörå, Vörå, Österbotten, Finland
Närpes, Närpes, Österbotten, Finland
USA, USA