Sökning

ÖTA 295 Selim Björses arkiv (1918-1966)

Arkiv

Negativ och fotografier tagna av folkskolläraren och amatörfotografen Selim Björses.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
ÖTA 295
Ämnen
Samlingens omfattning
0,8 hyllmeter
185 sidor
2929 digitala objekt
4469 fotografier
6 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1918-1966
Begränsa samlingen