ÖTA 295 Selim Björses arkiv (1918-1966)

Arkiv
Negativ och fotografier tagna av folkskolläraren och amatörfotografen Selim Björses.
Samlingens omfattning
0,8 hyllmeter
185 sidor
2929 digitala objekt
4469 fotografier
6 arkivenheter
Språk
svenska
Signum ÖTA 295
Personer
Ämnen
Innehåll/delar 1334 poster
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V