ÖTA 300 Anteckningar rörande Strömsö av Uno Finnilä (1994)

Arkiv
Två handskrivna häften med anteckningar om Strömsös historia, skrivet av Uno Finnilä. Det ena häftet skrivet i blyerts, det andra häftet en renskriven version i bläck. Planritningar över hur Strömsö varit bebyggt under Lagman Eric Gustaf Roschiers tid, under brukspatron Adolf Grönbergs tid och under handelsman Jakob Finniläs tid.Sammanfattande utredning av Strömsös historia 1813-2000 skriven av Anders Boucht.
Samlingens omfattning
0,015 hyllmeter
1 arkivenheter
50 sidor
OrganisationSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventarienummer
ÖTA 300
SignumÖTA 300
Personer
Ämnen
Användarrättigheterfri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Handelsesplanaden
Datum–1994