Sökning

ÖTA 302 Erik Kålls arkiv (1921-1965)

Arkiv
Skolbetyg 1921-25 från Kållby högre folkskola, skolfotografi. Intyg från utbildningar, militärtjänstgöring, meritförteckningar, tjänsteintyg. Handtextat kort som tack för 20-årig tjänst som försäljare vid Oy Alkoholliike Ab vid avgång 1965. Fotografi och negativ (porträtt).
Samlingens omfattning
0,025 hyllmeter
1 arkivenheter
2 fotografier
32 sidor
Språk
svenska
Signum ÖTA 302
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1921-1965

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.