Sökning

ÖTA 311 Familjen Sorvaris arkiv (1910-1942)

Arkiv
Fotografier, tidningsurklipp, brev, telegram, vykort/postkort, mönsterark efter familjen Sorvari bosatt i Ilmola, Malax och Vasa. En del fotografier och vykort från 1918.
Samlingens omfattning
0,085 hyllmeter
128 digitala objekt
131 fotografier
3 arkivenheter
6 sidor
Språk
finska
svenska
Signum ÖTA 311
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1910-1942