Sökning

ÖTA 311 Familjen Sorvaris arkiv (1910-1942)

Arkiv

Fotografier, tidningsurklipp, brev, telegram, vykort/postkort, mönsterark efter familjen Sorvari bosatt i Ilmola, Malax och Vasa. En del fotografier och vykort från 1918.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
ÖTA 311
Ämnen
Samlingens omfattning
0,085 hyllmeter
128 digitala objekt
131 fotografier
3 arkivenheter
6 sidor
Språk
finska
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1910-1942
Begränsa samlingen