Sökning

ÖTA 312 Familjen Hartmans arkiv (1918)

Arkiv
Digitala kopior av brev och postkort, korrespondens inom familjen Hartman i Vasa och Helsingfors 1918. Fotografier av medlemmar i Vasa skyddskår, Sundomkolonnen.

Digitalt material.

om Fredrik Hartman och hans familj, seLindholm, Magnus (red.) 2005: Ett kollegium i vitt - Vasa läkarförening 1905-2005. Vasa.Louhelainen Mona (red.) 2010: Strandgatan - en pärla i Vasa. Vasa.Louhelainen Mona et.al. (red.) 2015: Vasa och havet. Glimtar ur livet i staden 1880-1960. Vasa.
Samlingens omfattning
0 arkivenheter
0 hyllmeter
209 sidor
46 digitala objekt
5 fotografier
Språk
svenska
Signum ÖTA 312
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Digitalt
Datum 1918

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.