Sökning

ÖTA 312 Familjen Hartmans arkiv‎ (1918)

Arkiv

Digitala kopior av brev och postkort, korrespondens inom familjen Hartman i Vasa och Helsingfors 1918. Fotografier av medlemmar i Vasa skyddskår, Sundomkolonnen.

Digitalt material.

Kontext
Arkivbildare
Elsa HartmanFredrik HartmanEino SandelinSigrid SandelinTyra LindrothSigrid TujulinMaria Hartman
Materialtyp
Arkiv
Signum
ÖTA 312 (Unik identifiering)
ÖTA 312 (Gammal teknisk)
Aktör för ämne
Carl-Johan Hartman
Ämnen
Datum
1918
2016
Andra titlar
Familjen Hartmans arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.0 hm
Förvaringsenheter 0.0
Fotografier 5.0
Sidor 209.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Digitalt
Relaterade platser
Vasa, Vasa, Österbotten, Finland
Helsingfors, Helsingfors, Nyland, Finland
Annat relaterat material