ÖTA 314 Alvar Nyqvists arkiv (1917-1982)

Arkiv
Personliga handlingar, brev, vykort, manuskript, handlingar rörande Rundradions verksamhet i Vasa, grundandet av radiosändare i Vasa 1937 samt från kurser för fältpräster, tidningsurklipp, lösnummer av dagstidningar, småtryck och småskrifter, flygblad samt övriga handlingar.
Samlingens omfattning
0,18 hyllmeter
2 kartor
3 arkivenheter
358 sidor
Språk
svenska
Signum ÖTA 314
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 1917-1982