Sökning

ÖTA 315 Ilta-Lilja Klockars arkiv (1948-1964)

Arkiv

Negativsamling från Ilta-Lilja Klockars verksamhet som fotograf i Lappfjärd, Fotografiateljé Lappfjärds Foto - Lapväärtin Foto (troligen) 1948-1964. Bland det arkiverade materialet finns personporträtt, födelsedagar, konfirmations- och skolelevfoton, landskapsbilder, manskörs- och revyfotografier. Dessutom Ilta-Lilja Klockars minnesanteckning om hur hon startade Lappfjärds foto, nedskrivet 1949.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
ÖTA 315
Ämnen
Samlingens omfattning
1 sidor
19 arkivenheter
3596 fotografier
4,55 hyllmeter
788 digitala objekt
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1948-1964
Begränsa samlingen