ÖTA 315 Ilta-Lilja Klockars arkiv (1948-1964)

Arkiv
Negativsamling från Ilta-Lilja Klockars verksamhet som fotograf i Lappfjärd, Fotografiateljé Lappfjärds Foto - Lapväärtin Foto (troligen) 1948-1964. Bland det arkiverade materialet finns personporträtt, födelsedagar, konfirmations- och skolelevfoton, landskapsbilder, manskörs- och revyfotografier. Dessutom Ilta-Lilja Klockars minnesanteckning om hur hon startade Lappfjärds foto, nedskrivet 1949.
Samlingens omfattning
1 sidor
15 arkivenheter
2,2 hyllmeter
3287 fotografier
Signum ÖTA 315
Personer
Ämnen
Innehåll/delar 1 poster
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 1948-1964