Sökning

ÖTA 316 Erik Liljeströms arkiv (1980-2009)

Arkiv
Inspelade intervjuer med vöråbor om hembygden och minnen av diktaren och författaren Jacob Tegengren. Inspelningarna omfattar också intervjuer med personer som varit engagerade inom baptistförsamlingen i Vörå och som handlar om Liljeströms barndom, uppväxt och yrkesverksamma liv. Erik Liljeström var kommundirektör i Vörå mellan 1970 – 1995. Liljeström har bland annat varit aktiv i Jacob Tegengrensällskapet, engagerad i baptistförsamlingen och i kommunalpolitiken.
Samlingens omfattning
0 hyllmeter
1 arkivenheter
25 digitala objekt
25 ljudband
Språk
svenska
Signum ÖTA 316
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.