ÖTA 316 Erik Liljeströms arkiv (1980)

Arkiv
Inspelade intervjuer med vöråbor om hembygden och minnen av diktaren och författaren Jacob Tegengren. Inspelningarna omfattar också intervjuer med personer som varit engagerade inom baptistförsamlingen i Vörå och som handlar om Liljeströms barndom, uppväxt och yrkesverksamma liv. Erik Liljeström var kommundirektör i Vörå mellan 1970 – 1995. Liljeström har bland annat varit aktiv i Jacob Tegengrensällskapet, engagerad i baptistförsamlingen och i kommunalpolitiken.
Samlingens omfattning
0 hyllmeter
1 arkivenheter
25 ljudband
OrganisationSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventarienummer
ÖTA 316
SignumÖTA 316
Personer
Ämnen
Användarrättigheterfri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Handelsesplanaden
Datum1980–2009