ÖTA 317 Material rörande skyddskårer i Västerhankmo och Kvevlax (1918-1930)

Samling
Porträtt och gruppbilder av skyddskårister från Västerhankmo och Kvevlax.

En del av fotografierna publicerade i Åberg, Viking 2015: Österbottens kustbyar. Det ryska greppet 1915-1917. [Vasa].
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
18 digitala objekt
19 fotografier
5 sidor
Signum ÖTA 317
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1918-1930

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.