Sökning

ÖTA 318 Harry Järvs arkiv (1932-2009)

Arkiv
Arkivet innehåller Harry Järvs korrespondens, föredrag, tal och artiklar, handlingar med anknytning till Järvs arbete på Kungliga biblioteket i Stockholm, Sverige, tidningsurklipp, trycksaker samt Järvs bildarkiv.Dessutom innehåller arkivet en mindre mängd handlingar från Järvs skolgång, en del anteckningsböcker samt enstaka handlingar rörande infanteriregemente 61 under fortsättningskriget.Arkivet innehåller fotografier, varav en stor del ingår i bildarkivet. Dessutom ingår en del mindre konstverk i arkivet, sända åt Järv från kända svenska konstnärer i hans bekantskapskrets.

Överfört från Tritonia till SLS 2016, se Harry Järvs samling hos Tritonia http://uva.libguides.com/samlingar/harryjarv
Samlingens omfattning
1802 fotografier
2 digitala objekt
6,65 hyllmeter
99 arkivenheter
Språk
svenska
Signum ÖTA 318
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1932-2009