ÖTA 318 Harry Järvs arkiv (1932-2009)

Arkiv
Arkivet innehåller Harry Järvs korrespondens, föredrag, tal och artiklar, handlingar med anknytning till Järvs arbete på Kungliga biblioteket i Stockholm, Sverige, tidningsurklipp, trycksaker samt Järvs bildarkiv.Dessutom innehåller arkivet en mindre mängd handlingar från Järvs skolgång, en del anteckningsböcker samt handlingar rörande infanteriregemente 61 under fortsättningskriget.Arkivet innehåller fotografier, varav en stor del ingår i bildarkivet. Dessutom ingår en del mindre konstverk i arkivet, sända åt Järv från kända svenska konstnärer i hans bekantskapskrets.

Överfört från Tritonia till SLS 2016, se Harry Järvs samling hos Tritonia http://uva.libguides.com/samlingar/harryjarv
Samlingens omfattning
1791 fotografier
6,65 hyllmeter
99 arkivenheter
Språk
svenska
Signum ÖTA 318
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 1932-2009