Sökning

ÖTA 318 Harry Järvs arkiv (1932-2009)

Arkiv

Arkivet innehåller Harry Järvs korrespondens, föredrag, tal och artiklar, handlingar med anknytning till Järvs arbete på Kungliga biblioteket i Stockholm, Sverige, tidningsurklipp, trycksaker samt Järvs bildarkiv.Dessutom innehåller arkivet en mindre mängd handlingar från Järvs skolgång, en del anteckningsböcker samt enstaka handlingar rörande infanteriregemente 61 under fortsättningskriget.Arkivet innehåller fotografier, varav en stor del ingår i bildarkivet. Dessutom ingår en del mindre konstverk i arkivet, sända åt Järv från kända svenska konstnärer i hans bekantskapskrets.

Se även ÖTA 382 Material av och om Harry Järv.

Överfört från Tritonia till SLS 2016, se Harry Järvs samling hos Tritonia http://uva.libguides.com/samlingar/harryjarv

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
ÖTA 318
Ämnen
Samlingens omfattning
1802 fotografier
2 digitala objekt
6,65 hyllmeter
99 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1932-2009