Sökning

ÖTA 320 Karl Johan Westbergs arkiv (1902-1939)

Arkiv

Arkivet innehåller fångvaktaren på Vasa länsfängelse Karl Johan Westbergs dagböcker från åren 1903-1939, familjens räkenskapshandlingar från åren 1902-1922, köpebrev och mottagna handlingar.I arkivet ingår också övriga handlingar såsom släktutredningar över familjen Westberg, kopior av materikelutdrag och brev samt artiklar av nyare datum som berör Westbergs dagböcker.

Åtta av dagböckerna är digitaliserade och tillgängliga på Finna.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
ÖTA 320
Ämnen
Samlingens omfattning
0,78 hyllmeter
1 fotografier
10 arkivenheter
8 digitala objekt
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1902-1939, 1996-2008