Sökning

ÖTA 320 Karl Johan Westbergs arkiv (1903-1939)

Arkiv
Dagböcker, kassaböcker, köpebrev, postkort.

Oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
0,8 hyllmeter
1 digitala objekt
29 arkivenheter
Språk
svenska
Signum ÖTA 320
Personer
Ämnen
Innehåll/delar 1 poster
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V