Sökning

ÖTA 327 Minnesböcker (1923-1928)

Arkiv
Fem minnesböcker efter tre kvinnor i samma familj, två generationer.
Samlingens omfattning
0,025 hyllmeter
1 arkivenheter
258 sidor
Språk
svenska
Signum ÖTA 327
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.