Sökning

ÖTA 328 Familjen Bergs arkiv

Arkiv
Memoarer samt anteckningar rörande musik och släktforskning. Brev och fotografier.

Oordnat, begränsad tillgänglighet.Se även FMI 424 Bjarne Bergs samling.
Signum ÖTA 328
Personer
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.