ÖTA 329 Harald och Leif Skinnars arkiv (2017)

Arkiv
Sångtexter, minnen från krigstiden.

Oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
1 arkivenheter
OrganisationSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventarienummer
ÖTA 329
SignumÖTA 329
Personer
Användarrättigheterfri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Handelsesplanaden
Datum2017