Sökning

ÖTA 331 Lars-Ola Bergs arkiv (2017)

Arkiv
Minnesskildringar och personskildringar från Södra Vallgrund.
Samlingens omfattning
0,03 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum ÖTA 331
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 2017

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.