ÖTA 332 Intervjuer om havet och skärgården (2017)

Kokoelma
Intervjuer om havet och skärgården, tillhörande fotografier och fältdagbok.
Laajuus
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
10 ljudband
138 sidor
16 digitala objekt
6 fotografier
Kieli
ruotsi
Tunniste ÖTA 332
Henkilöt
Aiheet
Käyttöoikeudet fri
Sijainti
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V

Arkistoon/kokoelmaan ei sisälly tietueita.