Sökning

ÖTA 335 Alma Skogs arkiv (1841-1942)

Arkiv

Arkivet innehåller personliga handlingar samt korrespondens, både i form av mottagna brev och telegram och utkast till sända brev och telegram. Arkivet innehåller dessutom tal, föredrag, mottagna dikter och verser samt fotografier och tidningsurklipp. I arkivet ingår även handlingar och fotografier efter Alma Skogs yngsta dotter Ilma de la Chapelle på Lindö gård i Tenala.

Personer
Signum
ÖTA 335
Ämnen
Samlingens omfattning
0,98 hyllmeter
13 arkivenheter
463 sidor
586 fotografier
870 digitala objekt
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1841-1942, 2005-2011
Begränsa samlingen