Sökning

ÖTA 335 Alma Skogs arkiv (1841-1942)

Arkiv

Arkivet innehåller personliga handlingar samt korrespondens, både i form av mottagna brev och telegram och utkast till sända brev och telegram. Arkivet innehåller dessutom tal, föredrag, mottagna dikter och verser samt fotografier och tidningsurklipp. I arkivet ingår även handlingar och fotografier efter Alma Skogs yngsta dotter Ilma de la Chapelle på Lindö gård i Tenala.

Följande material har digitaliserats: biographica (undantaget medaljerna), brev och postkort, fotografier, anteckningar, inbjudningar, tal och övriga manuskript, Almas tidningsurklipp om Mannerheim. Signum införda i förteckningen indikerar vilket material som digitaliserats.Mappar som digitaliserats i sin helhet: mapp 1 (utom medaljerna), mapp 3, mapp 4, mapp 5, mapp 6, mapp 9, mapp 10, mapp 11, mapp 12, mapp 13Dessutom har stora delar av mapp 2 och 7 digitaliserats.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
ÖTA 335
Ämnen
Samlingens omfattning
0,98 hyllmeter
13 arkivenheter
463 sidor
586 fotografier
870 digitala objekt
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1841-1942, 2005-2011
Begränsa samlingen