ÖTA 335 Alma Skogs arkiv (1841)

Arkiv
Arkivet innehåller personliga handlingar samt korrespondens, både i form av mottagna brev och telegram och utkast till sända brev och telegram. Arkivet innehåller dessutom tal, föredrag, mottagna dikter och verser samt fotografier och tidningsurklipp. I arkivet ingår även handlingar och fotografier efter Alma Skogs yngsta dotter Ilma de la Chapelle på Lindö gård i Tenala.
Samlingens omfattning
0,98 hyllmeter
13 arkivenheter
463 sidor
586 fotografier
OrganisationSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventarienummer
ÖTA 335
SignumÖTA 335
Personer
Ämnen
Användarrättigheterfri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Handelsesplanaden
Datum1841–1939, 2005–2011