Sökning

ÖTA 336 Nils-Börje Stormboms arkiv (1948-2008)

Arkiv

Manuskript till böcker om Edvin Sundqvist varav ett opublicerat manuskript samt några övriga texter av Nils-Börje Stormbom. Källmaterial till böckerna, enstaka övriga dokument och handlingar. Kopior. Arkivet innehåller även fotografier och tidningsurklipp.

44 böcker överförda till biblioteket.

Stormbom, Nils-Börje: Edvin Sundquist – tidningsman I–II (1988, 1999).

Personer
Signum
ÖTA 336
Ämnen
Samlingens omfattning
1,57 hyllmeter
16 arkivenheter
41 fotografier
Språk
svenska
finska
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1948-2008

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.