Sökning

ÖTA 339 Pia Kutters arkiv (1929-1946)

Arkiv
Två gästböcker, den ena från Vasa 1929-1934, den andra från tiden i interneringsläger i Lembois och Ekenäs 1945-1946.

Text även på tyska och finska.
Samlingens omfattning
0,03 hyllmeter
1 arkivenheter
290 sidor
Språk
svenska
Signum ÖTA 339
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1929-1946

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.