Sökning

ÖTA 342 Fotografier från Härkmeri (2018)

Samling
Glasnegativ, fotograferat av Evert Ludén i Härkmeri.
Samlingens omfattning
0,2 hyllmeter
1 arkivenheter
86 digitala objekt
86 fotografier
Signum ÖTA 342
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 2018

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.