Sökning

ÖTA 342 Fotografier från Härkmeri (2018)

Samling

Glasnegativ, fotograferat av Evert Ludén i Härkmeri.

Personer
Signum
ÖTA 342
Ämnen
Samlingens omfattning
0,2 hyllmeter
1 arkivenheter
86 digitala objekt
86 fotografier
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
2018

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.