Sökning

ÖTA 343 Selim Klockars arkiv (1915-1939)

Arkiv

Tre fotografier från seminarietiden vid Nykarleby seminarium.Berättelse över Häst- och fordonsfördelningscentralens i Vasa verksamhet under tiden 7-24 oktober 1939.I arkivet ingår två fotografier efter arkivbildarens svärfar faktor Gustav Liljeström, föreståndare vid Ab. Frams tryckeri i Vasa.

Ytterligare material efter Selim Klockars bevaras vid Kristinestads bibliotek.

http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/diverse/seminariet_sk.html

Personer
Signum
ÖTA 343
Ämnen
Samlingens omfattning
0 hyllmeter
1 arkivenheter
23 sidor
5 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1915-1939

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.