ÖTA 345 Revyer i Oravais ungdomsförening (1981-1996)

Arkiv
Oravais ungdomsförenings nyårsrevyer från åren 1981, 1983-1989, 1991, 1994 och 1996. I samlingen finns också en film från en modevisning i Oravais UF:s lokal 1985.

Oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
23 filmer
Språk
svenska
Signum ÖTA 345
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 1981-1996