Sökning

ÖTA 345 Revyer i Oravais ungdomsförening‎ (1976–1996)

Arkiv

Samlingen består av 12 filminspelningar av Oravais ungdomsförenings nyårsrevyer från tidsperioden 1981–1996, en filminspelning från en modevisning år 1985, frågelistan "Minns du Oravais ungdomsförenings nyårsrevyer 1975–1998?" samt 52 fotografier.

Frågelistan Minns du Oravais ungdomsförenings nyårsrevyer 1975–1998? var öppen åren 2018–2019 och fick sex svar.

Kontext
Arkivbildare
Oravais ungdomsförening rf
Materialtyp
Arkiv
Signum
ÖTA 345 (Unik identifiering)
ÖTA 345 (Gammal teknisk)
Upphovsmän
Sammanställare
Ämnen
Datum
1976–1996
2018–2019
Andra titlar
Revyer i Oravais ungdomsförening
Samlingens omfattning
Rörlig bild 13.0 st.
Hyllmeter ordnat 0.01 hm
Fotografier 52.0 st.
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Vasa, Magasin V
Digitalt
Relaterade platser
Oravais, Vörå, Österbotten, Finland

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.